Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Podjela poklon paketa za socijalno najugroženije korisnike s područja Grada Pazina

Uoči nadolazećih Božićnih i Novogodišnjih blagdana Grad Pazin će za socijalno najugroženije korisnike s područja Grada Pazina podijeliti 90 poklon paketa. Pojedinačna vrijednost svakog paketa koji je sastavljen od prehrambenih i higijenskih artikala iznosi  150,00 kuna uvećana za donacije putem Gradskog društva Crvenog križa Pazin (jabuke), a popis korisnika sastavljen je u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Pazin, Gradskim društvom Crvenog križa Pazin te predstavnicima vijeća Mjesnih odbora Grada Pazina i u tijeku je podjela istih. 

Osim navedenih paketa, Grad Pazin je osigurao dodatna sredstva za kupnju sadržaja 59 poklon paketa, u pojedinačnoj vrijednosti od 120,00 kuna, koje će uoči Božićnih i Novogodišnjih blagdana socijalne radnice iz Centra za socijalnu skrb Pazin prilikom posjeta, uručiti korisnicima s područja Grada Pazina smještenim u Ustanovama socijalne skrbi i udomiteljskim obiteljima kao i članovima Poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.