Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Počinje odlaganje otpada u polupodzemne kontejnere putem korisničkih kartica

Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin obavještava svoje korisnike na području grada Pazina da će se od danas, 18. srpnja, otpadomjeri na polupodzemnim spremnicima, koji su do sada bili otvoreni, postepeno zaključavati te će se ubuduće otvarati isključivo putem korisničkih kartica.

Količina odloženog otpada putem korisničkih kartica neće se naplaćivati u srpnju i kolovozu, već samo obvezna minimalna javna usluga (takozvani fiksni dio cijene). Ovo razdoblje služiti će kao period adaptacije kako bi se korisnici mogli  naviknuti na tehnologiju i vidjeti koliko tjedno odlože miješanog komunalnog otpada. Vlastitim utjecajem na količinu  odloženog otpada biramo stil i kvalitetu života koji želimo.

Korisnici polupodzemnih spremnika koji još nisu podigli svoje korisničke kartice mogu to učiniti u prostorijama trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.