Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana radionica u sklopu Empowering projekta

Dana 13. srpnja 2018. održana je radionica u prostorijama Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o. u svrhu izrade revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka, a u sklopu provedbe Empowering projekta. Grad Pazin je uključen kao jedinica lokalne samouprave čiji će se benefit prepoznati u  stjecanju znanja i vještina potrebnih za planiranje energetskih mjera u okviru potpisanog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

U postupku je prikupljanje podataka na temelju kojih će se analizirati potrošnja i emisija CO2 u području zgradarstva, javne rasvjete i prometa usporedno s referentnom godinom uzetom u obzir prilikom izrade SEAP-a (Akcijskog plana energetski održivog razvitka). Izrada revizije postojećeg plana u sklopu ovog projekta je besplatna, a pozivaju se građani da ispune anketu s ciljem što bolje analize dostupnih informacija.

U sklopu Life SEC Adapt projekta izradit će se i Plan prilagodbe klimatskim promjenama te će zajedno s revidiranim SEAP-om Grad Pazin imati definirane mjere smanjenja i prilagodbe klimatskim promjenama čime će se doprinijeti ostvarenju vizije Grada Pazina i tematskih ciljeva Europske unije.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.