Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pazinski predškolci pedagošku godinu započinju u novom, većem i potpuno obnovljenom dječjem vrtiću

Ispred dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu danas je održana konferencija za medije povodom uspješnog završetka 8,2 milijuna kuna vrijednog projekta dogradnje i rekonstrukcije zgrade vrtića  u Prolazu Otokara Keršovanija .

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Mjere 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Iznos potpore iznosio je  5.269.729,15 kuna.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije Vrtića iznosi  8.200.000 kn, od čega se 6.737.500 kn odnosi na građevinske radove, 967.957 kn na opremu, 243.750 na nadzor te 250.793 na procijenjene izvantroškovničke radove i ostale troškove.

Potreba za rekonstrukcijom dječjeg vrtića nastala je kao rezultat neadekvatnih i veličinom nedostatnih prije raspoloživih prostorija za potrebe odgoja djece rane i predškolske dobi, a u cilju razvoja ljudskih resursa lokalnog područja što je od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i razvoj Grada.

Rekonstrukcija je započela 19. srpnja 2019. godine od strane izvođača radova pazinske tvrtke „Vladimir Gortan“ prema glavnom projektu arhitektice Tatjane Berton i, usprkos nepovoljnim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa, svi radovi su izvedeni u roku. Projektom rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića postiglo se proširenje prostora za ukupno 770 četvornih metara, riješio se problem nedostatka prostora za dnevni odmor djece te se veličina soba za dnevni boravak djece uskladila s propisanim državnim pedagoškim standardom.

Građevinskim radovima sanirani su krovište, zidovi, fasada, vanjska stolarija, instalacije i spremnik lož ulja te se u cijelosti obnovila oprema i unutarnji izgled zgrade. Na adekvatniji način uredio se prilaz ustanovi, formiran je novi ulaz s istočne strane i osigurana je dostupnost osobama s invaliditetom, kojima su adekvatno prilagođene i sanitarije.

Ovo kapitalno ulaganje, najveće je ulaganje u objekte predškolskog odgoja od osnivanja Grada Pazina kao jedinice lokalne samouprave, te prvo veće ulaganje od dograđivanja zgrade 2001. godine istaknuo je gradonačelnik Krulčić i dodao kako pazinski predškolci od danas imaju najsuvremeniju infrastrukturu i opremu za kvalitetan rast i razvoj.

Rekonstrukcija vrtića doprinijet će zaustavljanju trenda depopulacije, odnosno promjeni trenda smanjenja broja stanovnika na području Grada Pazina i povećanju inicijalnog stupnja obrazovanja najmlađeg stanovništva.

Inače, prema zadnjim podacima Državnog Zavoda za statistiku Grad Pazin predvodnik je demografskog rasta u Istri i nalazi se među top 10 gradova u Hrvatskoj s pozitivnim prirodnim prirastom, odnosno bilježi veći broj novorođenih u odnosu na umrle.

Važno je napomenuti da u kontekstu poticanja pozitivnih demografskih trendova Grad Pazin pruža sustavnu financijsku podršku obiteljima kroz razne aktivnosti kao na primjer jednokratne naknade za novorođeno dijete, dodjela naknada za troškove boravka djeteta u vrtiću i poticanje privatnih inicijativa u predškolskom odgoju kroz sufinanciranje stručnog osposobljavanja za dadilje i sufinanciranje boravka djece u obrtima za dadilje .

Prošle godine, u dva otvorena obrta za dadilje na području Grada Pazina s kapacitetom od 12 djece sufinancirano je 11 djece. Istovremeno su sufinancirani i dječji vrtići izvan Pazina – privatni dječji vrtić „Mali medvjed“ iz Pićna za jedno dijete.

U budućnosti želimo nastaviti s navedenim aktivnostima, a cilj nam je predškolski odgoj dodatno uskladiti s Barcelonskim ciljevima odnosno osigurati dostupnu institucionalnu skrb za preko 90% vrtićke djece i preko 30% jasličke djece jer rani predškolski odgoj i obrazovanje ključni su za kvalitetan početak života u zajednici, zaključio je Krulčić.

Ravnateljica vrtića Vesna Rusijan izrazila je veliko zadovoljstvo završetkom obnove sukladno planiranom roku i naglasila kako se od sutra (01. rujna 2020. godine) i početka nove pedagoške godine otvara još jedna dodatna skupinu u novim vrtićkim prostorima i zapošljavaju se dvije odgojiteljice. U „gornji“ i „donji“ vrtić krenut će 314 djece rane i predškolske dobi u 15 skupina (21 dijete po skupini).

Ravnateljica se zahvalila svim djelatnicima vrtića i roditeljima na razumijevanju i podršci tijekom razdoblja premještanja i privremene organizacije rada vrtića u Društvenom centru Veli Jože, zaključivši kako je vrijedilo prilagoditi se jer sada vrtić nastavlja s radom u značajno kvalitetnijim uvjetima.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike