Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Osiguranje prehrane u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2020/2021. – obavijest roditeljima

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zakladi „Hrvatska za djecu“ iskazao interes za osiguranjem prehrane djece u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Projektom „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2020./2021.“ će se financirati podmirivanje troškova školske marende u iznosu od 5,50 kuna dnevno u prvom i drugom polugodištu školske godine 2020/2021.

Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 01. siječnja 2020. godine do zaključno 31. prosinca 2020.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn i ostvaruju pravo na dječji doplatak, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave u Tajništvo Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin najkasnije do 2. ožujka 2021. godine.

 

Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

Uvjeti financiranja su:

  1. dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole;
  2. prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva, sukladno Zakladinom Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, odnosno za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.;
  3. obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2020./2021.
  4. dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu

 

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

1.potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (vidjeti Obrazac 1 na dnu)

2.potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. (godišnja potvrda za 2020. )

3.izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji je dostavila Zaklada (vidjeti Obrazac 2 na dnu)

ZHZD_prehrana_2020-2021_Obrazac 1_potvrda OS_20210209.doc

ZHZD_prehrana_2020-2021_Obrazac 2_izjava roditelja_20210209.doc