Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za prijam u službu – Viši/a stručni/a suradnik/ca 2. za imovinsko pravne poslove

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca 2. za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/ca na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Javni natječaj.pdf