Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana sjednica Gradonačelnikova kolegija

U ponedjeljak, 26. siječnja 2015. godine održana je sjednica Gradonačelnikova kolegija na kojoj su bili prisutni: Renato Krulčić, gradonačelnik, Mirjana Galant i Veljko Brajković, zamjenici Gradonačelnika, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,

Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav , prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju, Nataša Ukotić, stručna suradnica za javnu nabavu u Gradu Pazinu, Neda Bucaj, direktorica Pazin d.o.o., Dragan Šipraka, predsjednik uprave Usluga d.o.o., Iva Ciceran, voditeljica Gradske knjižnice Pazin,  Armando Lušetić, direktor Pazin sporta d.o.o., Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga ban“ Pazin; Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Denis Vizintin, ravnatelj Muzeja grada Pazina, Zdenka Turkalj-Čohilj, ravnateljica Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Pazin, Josip Šiklić, ravnatelj Gimnazije i strukovne škola Jurja Dobrile Pazin.

Dnevni red sjednice Gradonačelnikova kolegija: Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih poteškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima; Objedinjena javna nabava za ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada Pazina; Informacije o: suglasnosti za prodaju zgrade škole u Gologorici; dokumentaciji za dogradnju Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin; uređenju prometne signalizacije u ulici Saše Šantela-Dršćevka i M. Bulešića-Šetalište pazinske gimnazije, razno.

Renato Krulčić, prisutnima daje informaciju da će se Grad Pazin uključit u potpisivanje Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.Grad Pazin provjerio je podatke s Centrom za socijalnu skrb Pazin i prema podacima od 21. siječnja 2015.godine  korisnika zajamčene minimalne naknade na području Grada Pazina ima 18, dok korisnika osobne invalidnine ima 25 osoba, ali nije moguće znati tko je od njih u statusu dužnika sve dok individualno ne podnesu zahtjev za oprost duga. Potpisivanju Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima također će pristupiti Usluga d.o.o., Dječji vrtić „Olga ban“ Pazin te Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin.

Nataša Ukotić, upoznala je nazočne sa mogućnošću objedinjavanja javne nabave za ustanove i trgovačka društva koju su u vlasništvu Grada Pazina. Najčešća zajednička javna nabava primjenjuje se za nabavu roba i usluga od zajedničkog interesa za većinu obveznika, odnosno naručitelja, a to su: uredski materijal, električna energija, gorivo, poštanske usluge. Pozitivni aspekti objedinjene javne nabave jesu: postizanje ekonomije razmjera ( veće količine nabave utječu na smanjenje cijena), modernizacija i uspostava suvremene nabavne funkcije, smanjenje administrativnih troškova, antikoruptivni učinci (bolji nadzor nad potrošnjom).

Zdenka Turkalj-Čohilj, napominje da je zgrada škole u Gologorici u ruševnom stanju te da Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin nema potrebna sredstva za njezino saniranje. Osnovna škola zatražila je izradu Elaborata procjene vrijednosti zgrade u Gologorici te uputila svu potrebnu dokumentaciju prema Gradskom vijeću Grada Pazina od kojeg traži da u narednoj sjednici Vijeća da pozitivnu suglasnost za prodaju nekretnine-školske zgrade u Gologorici.

Josip Šiklić, ističe problem da je Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin uz srednju škola iz Buja, jedina koja radi u dvije smjene te rješenje tog problema vidi u dogradnji Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazina. Nakon što je Istarska županija dala suglasnost za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, Škola je zatražila izradu navedenog rješenja i napravljen je idejni projekt kojeg je izradio ovlašteni arhitekt Berislav Iskra, a financirao Grad Pazin. Dogovoren je sastanak u razdoblju slijedeća dva tjedna kako bi sve strane imale mogućnost pregledati idejno rješenje i dati svoje primjedbe odnosno mišljenje.