Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana radionica u sklopu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem Ekološke mreže – Pazinski potok

U Velikoj vijećnici Grada Pazina jučer je održana radionica u sklopu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem Ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok.

Područje Ekološke mreže Pazinski potok je zaštićeno područje kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije „Natura Histrica“.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao savjetodavno tijelo u izradi Plana te predstavnici ključnih dionika ujedno i članovi Radnog tima. Radi prije preuzetih obveza radionici nisu prisustvovali predstavnici Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma te će sa njima izrađivač Plana kontaktirati naknadno po pitanju SWOT analize.

Odmah na početku pokrenuto je pitanje povezivanja izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem Ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok i Plana upravljanja značajnim krajobrazom Pazinski ponor.

Svi nazočni složili su se da se radi o nedjeljivom području te da se izrada planova upravljanja za oba zaštićena područja objedini u jedan Plan.

Plan upravljanja je dokument upravljanja koji utvrđuje svrhu i stanje zaštićenog područja te određuje ciljeve upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelja učinkovitosti upravljanja. Plan upravljanja izrađuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem, uz konzultaciju s dionicima te uz savjetovanje struke.

Na radionici je provedena SWOT analiza za cijelo zaštićeno područje i prezentirana draft verzija dijela Plana. Slijedi obrada podataka SWOT analize kao i podataka dostavljenih od građana na e-mail Javne ustanove Natura Histrica nakon radionice izrade Plana, održane u Spomen domu 16. travnja 2019. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.