Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana konferencija za medije

DSC_1347Pazin, 11. veljače 2016. – Danas je u velikoj vijećnici Grada Pazina, gradonačelnik Renato Krulčić održao redovnu konferenciju za medije na kojoj je iznio presjek aktivnosti koje su u tijeku na području Grada Pazina.

Gradonačelnik je započeo konferenciju predstavljanjem nove knjižice Proračun u malom koja je izdana s ciljem da se građanima približi proračun Grada Pazina, odnosno da im se na jasan i sažet način osigura uvid u prikupljanje i trošenje proračunskog novca. Kroz knjižicu se između ostalog građani mogu upoznati s procesom donošenja proračuna te sa svim projektima i aktivnostima koji se namjeravaju provoditi ove godine.

Po prvi puta su u proračunski dokument uključeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika Grada Pazina, kao prvi korak ka planiranom uvođenje sustava riznice kojim će se poslovanje Grada i svih proračunskih korisnika odvijati preko jedinstvenog računa. Gradonačelnik je također najavio veće projekte koji su uvršteni u proračun, a čija se realizacija očekuje tijekom ove godine, a to su rekonstrukcija i proširenje Dječjeg vrtića Olga Ban u Pazinu, čime će se najmlađima osigurati kvalitetniji boravak i predškolski odgoj, zatim  adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole, razvoj gospodarskih zona, daljnja ulaganja u Inspirit Fantasy Park, programi obnove spomenika kulture, gradnja nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija krovišta Spomen doma, proširenje groblja Pazin, ulaganja u javnu odvodnju te sanacija odlagališta i izgradnja građevine za gospodarenje otpadom (Jelenčići).

Novi proračun sačuvao je visoku razinu socijalnih usluga, ulaganja za predškolski i školski odgoj te sport. Gradonačelnik je istaknuo da se proračun planira na temelju potreba i želja naših sugrađana i sugrađanki, a najbolji način da to uistinu i bude tako, je uključivanje građana u proces njegova donošenja. Stoga je Gradonačelnik pozvao građane da se dodatno informiraju o proračunu putem brošure Proračun u malom te da svoja pitanja, prijedloge i komentare dostavite Gradu besplatno putem pošte, pomoću dopisnice otisnute na posljednjoj stranici brošure.

Na konferenciji za medije predstavljen je i Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2016. godinu. Smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, poticanje stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje korištenja sredstava iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, samo su neki od ciljeva Programa čiji su potencijalni korisnici mali gospodarski subjekti gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Pazin osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu. Grad Pazin će temeljem planiranih sredstava u proračunu za 2016. godinu davati bespovratne potpore i subvencije za razvoj poduzetništva te sufinancirati kamate poduzetničkih kredita odobrenih prethodnih godina. Gradonačelnik je naveo da su Javni poziv i obrasci Zahtjeva dostupni na mrežnim stranicama Grada www.pazin.hr te u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava planiranih u proračunu za 2016. godinu.

Renato Krulčić ovom prilikom izvijestio je i o aktivnostima veznim za provedbu projekta Life SEC Adapt iz Programa EU LIFE, čiji je cilj prilagodba klimatskim promjenama, a u kojeg je Grad Pazin uključen, zajedno s nizom partnera iz Istre, Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom, te partnerima i voditeljima projekta  iz Italije. Provedba projekta započela je 1.9.2015., a trajat će do 31.12.2018. Ukupna vrijednost projekta je 3.213.785,00 €, od čega je za provedbu projekta na području Grada Pazina predviđen 88.569,00 € (60% sredstava osigurano je iz fondova Europske unije, dok preostalih 40% osigurava Grad Pazin). Cilj projekta je izrada strategije i planova prilagodbe klimatskim promjenama kroz čije će se mjere i aktivnosti smanjiti učinak klimatskih promjena na lokalnu zajednicu.

Nadalje, istaknuto je da je Grad Pazin završio s popločenjem i uređenjem platoa ispred Spomen doma. Tvrtka „Kamen“ d.d. donirala je kamene ploče i sav vezivni materijal u vrijednosti od 366.446,32 kn. Vrijednost radova iznosila je 158.251,58kn s PDV-om.

Gradonačelnik je predstavio i Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2016. godini, a koji je raspisan u skladu s novim pravilima propisanim Zakonom o udrugama odnosno Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, na temelju kojih je donesen Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina. Javnim natječajem rasporedit će se sredstva predviđena proračunom za 2016. godinu, a natječaj je objavljen je na mrežnim stranicama Grada Pazina i Ureda za udruge RH 26. siječnja 2016. i traje 30 dana, zaključno s 26. veljače 2016. Prioritetna područja obuhvaćena Javnim natječajem su odgoj i obrazovanje, kultura, socijalna skrb i zdravstvo, te ostala područja od interesa za opće dobro. Za financiranje navedenih prioritetnih područja u proračunu je osigurano 610.000,00 kuna.

Na kraju, Gradonačelnik je najavio stručnu konferenciju „Ciljana podrška roditeljstvu: savjetovanje i programi za roditelje“ koja će se održati 18. veljače 2016. godine, u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu. Konferenciju organizira Centar za socijalnu skrb Pazin – Podružnica Obiteljski centar Pula-Pola, uz financijsku podršku Istarske županije i pod pokroviteljstvom Grada Pazina. Cilj konferencije „Ciljana podrška roditeljstvu“ je omogućavanje upoznavanja stručnjaka različitih profila s raznim oblicima podrške roditeljstvu, kao i međusobna razmjena iskustava.

Brošura Proračun u malom za 2016. godinu

Brošura Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2016. godinu

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.