Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana druga sjednica Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih

U četvrtak, 20. prosinca 2012., održana je druga sjednica Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih grada Pazina.

                                                                                                                              Na sjednici su  razmatrana Izvješća  o realizaciji preventivnih programa u školskoj 2011/2012. godini  Osnovne škole  Vladimira  Nazora Pazin, Gimnazije i Strukovne škole Jurja Dobrile Pazin te Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin kao i Preventivni programi za 2012/2013. školsku  godinu  za navedene škole. Iz izvješća je vidljivo da su preventivni programi u školama na području grada kvalitetno ostvareni kako kroz redovne  nastavne sadržaje, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti tako i kroz niz projekata koji su se provodili u školama.   Također je vidljivo da su preventivni programi planirani za školsku godinu 2013/2014., kao i dosadašnji  programi, sadržajno veoma bogati, da se temelje na suvremenim znanstvenim postignućima te da su ciljevi i aktivnosti programa usmjereni na rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima  kao osnovnim sudionicima  odgojno obrazovnog procesa.     Ljiljana Matošević-Livak, psihologinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin naglasila je kako je projekt „Rastimo zajedno“, koji provodi Društvo „Naša djeca“ Pazin dobro prihvaćen u školi. Naglasila  je  važnost  projekta „ Priroda i zdravlje“ te  realizaciju CAP programa u nadolazećoj godini. Nažalost, PATHS program koji se  provodio u cilju razvijanja socijalnih i emocionalnih vještina kod djece neće se dalje provoditi zbog  nepostojanja financijske podloge.   Novina u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji Pazin je projekt „Škola prijatelj zajednice“, koji se odvijao u suradnji s Centrom za socijalnu skrb u Pazinu, Gradskim društvom Crveni križ, Gradskom knjižnicom Pazin i Društvom „Naša djeca“ Pazin. Psihologinja Roberta Baričević Ivić iz Pazinskog kolegija istaknula je kako njihova škola pokušava naučiti djecu da spoznaju značaj solidarnosti te i dalje provode projekt „Misionar“, putem kojeg prikupljaju sredstva za one kojima je to potrebno.   Jasna Sloković, psihologinja Gimnazije i Strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, izvijestila je povjerenstvo da je pored niz planiranih aktivnosti za prevenciju, koje će se s  učenicima provoditi kroz redovne nastavne predmete te satove razrednih odjela predviđen preventivni rad kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te rad s roditeljima i s profesorima. Kao i do sada, organizirati će se predavanja i pozvati vrsne stručnjake iz područja prevencije ovisnosti (pušenje, alkohol, droga)  i prevencije zloćudnih bolesti.      Na sjednici je razmatrano i prihvaćeno Izvješće o ostvarivanju Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine te Program rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin za 2013. godinu koji, osim individualnog i grupnog savjetovanja, uključuje  školu za roditelje „ Roditeljstvo se može učiti“ te edukativne radionice „ Rano pijenje mladih i njegova prevencija“ predviđene za rad s učenicima sedmih razreda osnovne škole.   Razmatrano je i prihvaćeno  Izvješće  Preventivnog  Programa „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“  koji je  realiziran  tijekom 2012. godine i koji je već do sada u našem gradu prepoznat kao pozitivan i učinkovit, a od strane stručnih djelatnika Osnovne škole Vladimira Nadzora procijenjeno je da bi navedeni program trebalo provesti s učenicima svih sedmih razreda osnovne  škole. Program je pohvaljen i od strane Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. .. Projekt „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“ ove je godine realiziran s učenicima 7. i 8. razreda. Voditeljica i izvoditeljica Programa bila je Agneza Majić, dipl. soc. radnica, uz Antona Finderlea, dipl. soc. radnika i višeg stručnog suradnika za odgoj i obrazovanje Grada Pazina. Cilj Programa bio je odgoditi početak konzumiranja alkohola i drugih droga kod učenika, reducirati konzumiranje alkohola među mlađim adolescentima koji su počeli piti te ograničiti broj problema s kojima se mlađi suočavaju zbog konzumacije alkohola. U razdoblju od 16. listopada do 27. studenog 2012. s učenicima 7.d razreda izvedene su 4 radionice, a 3 radionice provedene su s njihovim roditeljima. Kroz radionice obradile su se teme kratkoročnih i dugoročnih pozitivnih i negativnih posljedica primjerenog pijenja, procesa donošenja odgovornih odluka i načinu odupiranja pritiska vršnjaka, procjenjivanja informacija i medija i dr. Nakon realiziranih radionica provedena je i evaluacija polaznika radionica putem upitnika, a rezultati su bili vrlo dobri. Roditelji su iskazali zadovoljstvo sudjelovanjem u radionicama jer su „bili potaknuti preispitati sebe i svoje postupke prema djetetu“. Informacije koje su dobili svakako mogu primijeniti u obiteljskoj svakodnevnici, posebice u komunikaciji s djecom. Predsjednica  povjerenstva  Ivanka Jop ukazala je da su sva razmatrana izvješća i programi kvalitetni i sveobuhvatni s naglaskom da se potvrđuje činjenica da je rad i ulaganje u prevenciju najveća zaštita od pojave i širenja društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod djece i mladih.     Na kraju, Povjerenstvo je uputilo poziv roditeljima, djeci i mladima te svim nadležnim službama da poduzmu sve u cilju mirnog i dostojanstvenog provođenja nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana s naglaskom na opasnosti od korištenja pirotehničkih i eksplozivnih sredstava kao i na negativne posljedice konzumiranja alkohola od strane djece i maloljetnih osoba.  

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.