Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana akcija „Zelena čistka“

Zelena čiskaU subotu 18. travnja, zahvaljujući nekolicini upornih volontera usprkos kiši očistilo se divlje odlagalište blizu sela Zabrežani i iz prirode je uklonjeno cca 6 m3 glomaznog otpada.

U sklopu akcije planiralo se i čišćenje divljeg odlagališta kod sela Belići u Mjesnom odboru Grdoselo  ali radi kiše i puno nepristupačnijeg terena na toj lokaciji akcija nije održana.

Ovim putem još jednom molimo građane da otpad ne odbacuju u prirodu već u za to predviđene kontejnere, a u slučaju glomaznog otpada da se obrate u komunalnu tvrtku „Usluga“ d.o.o. Pazin te zatraže kontejner za glomazni otpad.

 

 

Zelena čiska 2015.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.