Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Odluka o sufinanciranju programa Dana Grada Pazina

Dana 30. travnja 2019. godine sastalo se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih manifestacija na javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini (u nastavku: Povjerenstvo).

Na javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2019. godini, KLASA: 610-01/19-01/04, URBROJ: 2163/01-04-02-19-9 od 13. ožujka 2019. godine prijavilo se 7 udruga i to: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin, Društvo likovnih stvaratelja Pazin, Planinarsko društvo Pazinka Pazin, Plesna udruga Ritam grada, Društvo Naša djeca Pazin, Akademsko društvo Ivan Filipović i Folklorno društvo Pazin, te jedna nevažeća prijava: ustanova Gradska knjižnica Pazin.

Povjerenstvo je izvršilo ocjenjivanje udruga prema bodovnom kriteriju za ocjenu da bi prijedlog manifestacije mogao ući u izbor za dodjelu raspoloživih financijskih sredstava sukladno uvjetima natječaja. Prag je bio minimalno 61 bod od maksimalnih 100 bodova.

Odluka o sufinanciranju_Dan Grada 2019.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.