Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluka o mjerama rasterećenja obveza građana tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

​Radi rasterećenja roditelja/skrbnika tijekom trajanja posebnih mjera donesenih s ciljem sprječavanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donose se slijedeće mjere:

1.     Oslobađanje roditelja/skrbnika od plaćanja usluge vrtića

Zbog zaraze virusom SARS-CoV-2 ili zbog samoizolacije djeteta s područja Grada Pazina koje pohađa Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, a sukladno mišljenju epidemiologa, školskog liječnika, pedijatra i/ili liječnika opće prakse, po broju dnevnih izostanaka utvrđenih u liječničkoj ispričnici, roditelji/skrbnici oslobađaju se plaćanja cijene usluge vrtića u iznosu od 50 %.

 

2.     Oslobađanje roditelja/skrbnika od plaćanja usluge produženog boravka

Zbog zaraze virusom SARS-CoV-2 ili zbog samoizolacije djeteta s područja Grad Pazina koje pohađa produženi boravak u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, a sukladno mišljenju epidemiologa, školskog liječnika, pedijatra i/ili liječnika opće prakse, po broju dnevnih izostanaka utvrđenih u liječničkoj ispričnici, roditelji/skrbnici oslobađaju se plaćanja cijene usluge produženog boravka u iznosu od 50 %.

II.

Zadužuje se nadležna odgojno – obrazovna ustanova za provedbu ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, na snazi je do 30. studenog 2020. godine, a objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Pazina.

 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

Renato Krulčić

KLASA: 602-01/20-01/17
URBROJ: 2163/01-01-01-20-2

Pazin, 30. listopada 2020.

Odluka o mjerama rasterećenja građana – dječji vrtić i produženi boravak.pdf