Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Konačna Rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. g. 2020/2021.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/17.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ , a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske godine 2020/2021., KLASA: 602-01/20-01/09, URBROJ: 2163/01-01-01-20-5 od 19. kolovoza 2020. godine, Gradonačelnik Grada Pazina utvrđuje 30. listopada 2020. godine Konačnu Rang listu prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. g. 2020/2021.
Konačna rang lista učenika stipendista 2020 -2021.pdf