Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2016. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( „Narodne novine“, broj 26/15) te članka 30. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene Novine Grada Pazina”, broj 1/2016.), i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradonačelnik Grada Pazina 21. ožujka 2016. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava  organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2016. godini u području odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih područja.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – odgoj i obrazovanje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – kultura

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – socijalna skrb i zdravstvo

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – ostala područja