Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluka i Dopuna odluke Stožera civilne zaštite Istarske županije o modelu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu šk.god 2020/2021. – od 12. do 17. travnja 2021.godine

Stožer Istarske županije donio je Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II.polugodištu školske godine 2020./2021.godine – od 12. do 17. travnja 2021.godine.

Temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije bolesti COVID-19 na području Istarske županije, te uz pozitivno očitovanje osnivača škola Istarske županije, Grada Pule, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Umaga, Grada Labina i Grada Pazina, nastava će se odvijati kako slijedi:

  • od 12. do 17. travnja 2021. – OBUSTAVLJA SE NASTAVA u svim osnovnim školama u razrednoj nastavi, za niže razrede od I. do IV.
  • – DOPUNA ODLUKE –
    Osnovne škole koje mogu organizirati nastavu online za niže razrede od I. do IV., nastavu mogu provoditi po MODELU C, odnosno nastava na daljinu ( online);
  • od 12. do 17. travnja 2021. – u svim osnovnim školama nastava za predmetnu nastavu, za više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda odvijat će se prema MODELU C, odnosno nastava na daljinu (online);
  • od 12. do 17. travnja 2021. – u svim srednjim školama uključujući i za maturante, nastava će se odvijati prema MODELU C, odnosno nastava na daljinu ( online).

Stožer civilne zaštite temeljem procjene epidemiološke situacije donijet će do 14. travnja 2021. Odluku o daljnjem modelu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije.

Odluka SCZ IŽ o modelu odvijanja nastave u OŠ i SŠ na području Istarske županije od 12.4. do 17.4.2021

DOPUNA Odluke SCZ IŽ o modelu odvijanja nastave u OŠ i SŠ na području Istarske županije od 12.4. do 17.4.2021

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike