Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Od 3. do 7. svibnja niži razredi osnovne škole i maturanti u školi uživo, ostali učenici i dalje imaju nastavu na daljinu

Stožer civilne zaštite Istarske županije donio Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021. od 3. do 7. svibnja 2021. godine.

Temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije bolesti COVID-19 na području Istarske županije – Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi Odluku:

  • od 03. svibnja do 7. svibnja 2021. godine – u svim osnovnim školama na području Istarske županije, nastava za predmetnu nastavu, više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda, odvijat će se prema MODELU C, nastava na daljinu (on-line).
  • od 03. svibnja do 7. svibnja 2021. godine – u svim srednjim školama na području Istarske županije, nastava će se odvijati prema MODELU C, nastava na daljinu (on-line);
  • od 03. svibnja do 7. svibnja 2021. godine – u svim srednjim školama na području Istarske županije za maturante, nastava će se odvijati prema MODELU A, nastava u školi uživo – s pripadajućom praksom.
  • od 03. svibnja do 7. svibnja 2021. godine – u svim osnovnim školama nastava u razrednoj nastavi na području Istarske županije, nastavlja se odvijati za niže razrede od I. do IV. prema MODELU A, nastava u školi.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike