Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obrasci za izvještavanje o radu udruga u 2014. godini – rok za dostavu je 28. veljače 2015. godine

Ovim putem obavještavamo Vas da je Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo Proračun Grada Pazina za 2015. godinu i Programe javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu, koji su objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr, u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj 39/14. i 40/14. Prije potpisivanja Ugovora Vaša je obveza uskladiti obrazac Proračuna za 2015. godinu s odobrenim sredstvima, uz obrazloženje eventualnih promjena u opisnom obrascu.

Ovim vas putem podsjećamo da je prije potpisivanja Ugovora također potrebno dostaviti popunjene obrasce Izvješća o radu udruge u 2014. godini.

Potrebne obrasce možete pronaći na službenim internetskim stranicama Grada Pazina pod područjem kultura i civilno društvo https://www.pazin.hr/kultura/civilno-drustvo/, a sve navedeno molimo da u pismenom obliku u jednom primjerku dostavite u pisarnicu Grada Pazina, Družbe svetog Ćirila i Metoda 10, najkasnije do 28. veljače 2015. godine.

Narativno_izvješće_za_2014

Financijsko_izvješće_za_2014