Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objavljen Javni natječaj za davanje na korištenje prostora kulturne namjene – prizemlje Kaštela

Na temelju članka 4. Odluke o definiranju prostora u prizemlju pazinskog Kaštela prostorom kulturne namjene, (KLASA: 371-03/24-01/2; URBROJ: 2163-01-1/1-24-3, od 14. veljače 2024. godine), Grad Pazin raspisuje

Javni natječaj

zadavanje na korištenje prostora kulturne namjene  – prizemlje Kaštela 

Predmet natječaja je davanje na korištenje prostora kulturne namjene u vlasništvu Grada Pazina – prizemlje Kaštela (u daljnjem tekstu: prizemlje Kaštela), koji se nalazi na adresi Trg Istarskog razvoda 1, Pazin, površine od 168,98 m2, energetskog razreda F. Prostor je kao dio Kaštela zaštićen kao kulturno dobro i nalazi se u Zoni A zaštite.

Predmetni prostor prizemlja Kaštela je Odlukom definiran kao prostor za potrebe društvenih djelatnosti i kulture. Namjena prostora je realizacija programa kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanja u kulturi usmjereno razvoju i poticanju urbane kulture s posebnim naglaskom na mlade i na turističke posjetitelje.

Za zadovoljavanje ekonomske održivosti i društvenih interesa za obavljanje pojedine kulturne djelatnosti, kao i za zadovoljavanje Posebnih uvjeta iz točke 4.  Natječaja, u predmetnom prostoru dozvoljeno je obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Početni iznos naknade za korištenje je 1,44 €/m2 mjesečno (x 168,98 m2)= UKUPNO 243,33 €

Terasa/javna površina ispred objekta nije predmet Natječaja i dozvola za korištenje ugovara se zasebno temeljem odredbi Odluke o porezima Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/2023).

Budući korisnik obvezan je privesti prostore namjeni najkasnije do lipnja 2024. godine, i biti otvoren minimalno šest (6) mjeseci u godini. Prostor koji je predmet Natječaja daje se na korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Prema posebnim uvjetima Natječaja, potencijalni korisnik je u obvezi redovito razvijati kulturne programe primjerene predmetnom prostoru zaštićene kulturne baštine te je obvezan dostaviti Prijedlog kulturnog programa.  

Pregled prostora koji je predmet Natječaja moguć je uz prethodni dogovor i najavu na broj telefona: 052/635-031, a upite vezano uz Natječaj potrebno je zatražiti pisanim putem putem elektronske pošte: [email protected]

Sve pristigle prijave razmatra Povjerenstvo i boduje prijave sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima  za vrednovanje koji su dio Natječaja.

Rok za podnošenje pisanih prijava na propisanom obrascu za prijavu je do 4. ožujka 2024. godine,  do kada sve prijave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pazina ili predane u poštu.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja, Obrazac za prijavu i tlocrt prostora nalaze se na Oglasnoj ploči i u rubrici Natječaji ove stranice te u nastavku:

Javni natječaj_prizemlje Kaštela

Obrazac za prijavu na natječaj_prizemlje Kaštela