Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za davanje na korištenje prostora kulturne namjene – prizemlje Kaštela

Na temelju članka 4. Odluke o definiranju prostora u prizemlju pazinskog Kaštela prostorom kulturne namjene, (KLASA: 371-03/24-01/2; URBROJ: 2163-01-1/1-24-3, od 14. veljače 2024. godine), Grad Pazin raspisuje Javni natječaj zadavanje na korištenje prostora kulturne namjene  – prizemlje Kaštela

Rok za podnošenje pisanih prijava na propisanom obrascu za prijavu je do 4. ožujka 2024. godine,  do kada sve prijave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pazina ili predane u poštu.

Tekst Natječaja, Obrazac za prijavu na natječaj i tlocrt prostora nalaze se u nastavku:

Javni natječaj_prizemlje Kaštela

Obrazac za prijavu na natječaj_prizemlje Kaštela