Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o podnošenju prijedloga izmjena Prostornog plana uređenja Grada Pazina


Sukladno Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina donesenoj na sjednici Gradskog vijeća 16. listopada 2014. godine obavještavamo vas da će se u izradi III. Izmjena i dopuna razmatrati samo prijedlozi podnešeni najkasnije do 31. listopada 2014. godine.

Zahtjeve za izmjenu Plana možete podnijeti u pisarnici Grada Pazina ili poslati poštom na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.