Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o održanoj 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina

Usvojen travanjski paket mjera pomoći gospodarstvu: gospodarstvenici oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina, te zakupa poslovnih prostora

U utorak, 28. travnja 2020. godine putem videokonferencije s početkom u 18,00 sati održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina.

Kroz I. izmjene Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu usvojene su odluke kojima je uveden novi set mjera pomoći gospodarstvenicima čije je poslovanje ograničeno uslijed posebnih okolnosti i mjera vezanih za epidemiju koronavirusa.

Pored već usvojenih mjera rasterećenja gospodarstvenika iz ožujka, novim travanjskim setom mjera pomoći gospodarstvenici s područja Pazina, koji udovoljavaju propisane uvjete, bit će u potpunosti oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina, te zakupa poslovnih prostora.

Nove mjere, koje su prvenstveno usmjerene prema najosjetljivijim skupinama gospodarstvenika, primjenjivat će se od  travnja do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog okolnosti uzrokovanih koronavirusom.

Potreba za uvođenjem novog seta mjera temelji se na činjenici da su posebne okolnosti i dalje na snazi, što značajno i izravno  utječe na gospodarstvenike obuhvaćene ograničenjima rada.

Također, prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu predloženo je smanjenje visine prihoda i primitaka za 5,24% odnosno 7.072.328,00 kn te smanjenje rashoda i izdataka za 4,38% ili 5.880.565,00 kn.

Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 127.881.695,00 kn, a rashodi i izdaci 128.358.458,00 kn. Ovim izmjenama predložene su promjene na razini Grada Pazina i proračunskih korisnika prvenstveno zbog novonastale situacije prouzrokovane epidemijom virusa COVID-19 koja se odražava na prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna, prvenstveno na prihodovnu stranu proračuna posebice najznačajnijeg prihoda od poreza na dohodak, zbog čega je potrebno ograničiti rashode koji se financiraju iz ovog izvora.

Prihvaćene su i ostale točke vezane uz I. izmjene Proračuna koje se odnose na izmjene programa javnih potreba u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva i sporta kao i izmjene programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim izmjenama predloženo je uravnoteženje proračuna na razini Grada Pazina i proračunskih korisnika. Smanjenje na stavkama Proračuna je predviđeno prvenstveno na temelju reorganizacije redovitog rada sukladno nalogu o mjerama štednje te zatvaranju pojedinih objekata/ustanova i odgode/otkazivanja aktivnosti.

Kako je trajanje epidemiološke situacije i krajnji ishod na proračunska sredstva Grada Pazina još uvijek neizvjesno i nepredvidivo, konstatirano je da će se kontinuirano pratiti prihodi i rashodi i racionalizacija poslovanja, posebice rashoda za redovan rad gradske uprave i svih proračunskih korisnika, te materijalnih rashoda.

Video snimka sjednice Vijeća dostupna je na 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike