Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 26. listopada 2020. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarske jedinice:

  1. “DRAGUĆ – NOVAKI PAZINSKI“ (Programom su obuhvaćene katastarske općine Draguć, Grimalda, Kršikla, Butoniga, Previž, Cerovlje, Novaki Pazinski, Zarečje),
  2. “TINJAN – ZABREŽANI“ (Programom su obuhvaćene katastarske općine Muntrilj, Tinjan, Kringa, Zabrežani, Sveti Petar u Šumi.) i 
  3. “LINDAR – GRAČIŠĆE“ (Programom su obuhvaćene katastarske općine Lindar, Gračišće, Škopljak).

Javni uvid biti će u prostorijama Grada Pazina u Pazinu od 26. listopada do 26. studenog 2020. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu na broj telefona 635-107.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava održati će se 27. studenog 2020. godine s početkom u 11:00 sati (mjesto održavanja odrediti će se naknadno, ovisno o broju prijavljanih sudionika).  Prisustvovati će predstavnici izvođača radova (Denis Stojsavljević (091/2363-281) i Ministarstva poljoprivrede, te održati predavanje.

Mole se svi zainteresirani za prisustvovanje na javnoj raspravi da se obavezno najave (Ines Modrić 091/5120-081).