Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o izradi izmjena i dopuna planova

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), daje   OBAVIJEST O IZRADI   izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ Pazin

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 07. veljače 2012. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina te Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ Pazin koje su objavljene u Službenim novinama Grada Pazina broj 1/12.   Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna navedenih planova mogu se dobiti na adresi: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv.Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, ili na broj telefona 052/ 621- 418.                                                                 Upravni odjel za komunalni sustav,                                                           prostorno uređenje i graditeljstvo