Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Pazina i Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene “Ciburi II”

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) daje

 

OBAVIJEST O IZRADI

III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina

 i

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“

Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o izradi III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina i Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“ koje su objavljene u Službenim novinama Grada Pazina 14/14.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti na adresi: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv.Ćirila i Metoda 10, Pazin, ili na telefon 052.635.095.

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-02/14-01/02

URBROJ: 2163/01-07-03-14-11

Pazin, 30. srpnja 2014.