Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o II. ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

KLASA: 350-02/11-01/03
URBROJ: 2163/01-07-03-14-144
Pazin, 3. lipnja 2014.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina (KLASA: 350-02/11-01/03, URBROJ: 2163/01-01-01-14-143 od 3. lipnja 2014. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

                                      
II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

 

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina za II. ponovnu javnu raspravu utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 3. lipnja 2014. godine.

2. II. ponovna javna rasprava će se održati u razdoblju od 16. lipnja do 24. lipnja 2014. godine.

3. Za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina bit će izložen na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, Šetalište pazinske gimnazije 1, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina održat će se, za sve zainteresirane, dana 18. lipnja 2014. godine u 15:00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina.

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 24. lipnja 2014. godine.
Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji novi prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana za II. ponovnu javnu raspravu mogu se dostavljati isključivo u svezi s izmjenama nastalim prihvaćanjem dostavljenog mišljena Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina, KLASA: 350-02/12-04/07, URBROJ: 2163/1-20-01/9-14-15 od 16. svibnja 2014. godine.

6. Način sudjelovanja sudionika u II. ponovnoj javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je sljedeći:
– nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave dostavljaju svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili upućuju nositelju izrade plana pisane podloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s
adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin – u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, ili nazvati na broj telefona 052/635-095.

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-02/11-01/03 URBROJ: 2163/01-07-03-14-144 Pazin, 3. lipnja 2014. Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina (KLASA: 350-02/11-01/03, URBROJ: 2163/01-01-01-14-143 od 3. lipnja 2014. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina za II. ponovnu javnu raspravu utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 3. lipnja 2014. godine. 2. II. ponovna javna rasprava će se održati u razdoblju od 16. lipnja do 24. lipnja 2014. godine. 3. Za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina bit će izložen na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, Šetalište pazinske gimnazije 1, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati. 4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina održat će se, za sve zainteresirane, dana 18. lipnja 2014. godine u 15:00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina. 5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 24. lipnja 2014. godine. Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji novi prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana za II. ponovnu javnu raspravu mogu se dostavljati isključivo u svezi s izmjenama nastalim prihvaćanjem dostavljenog mišljena Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina, KLASA: 350-02/12-04/07, URBROJ: 2163/1-20-01/9-14-15 od 16. svibnja 2014. godine. 6. Način sudjelovanja sudionika u II. ponovnoj javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je sljedeći: – nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave dostavljaju svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi. – građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili upućuju nositelju izrade plana pisane podloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin – u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, ili nazvati na broj telefona 052/635-095. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.