Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest kandidatima prijavljenima na Javni poziv za dostavu prijava za korištenje mjere “Mladi za EU”

POZIV Kandidatima koji su podnijeli prijavu za korištenje mjere „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za korištenje mjere „Mladi za EU“ – Suradnik na EU projektima KLASA: 112-01/15-01/03, URBROJ: 2163/01-06-01-15-4 od 04. veljače 2015. godine poziva kandidate koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu da u četvrtak, 19. veljače 2015. godine s početkom u 09,00 sati pristupe informativnom razgovoru.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru, smatrat će se da su odustali od podnesene prijave.

Razgovor će se održati u Maloj vijećnici Grada Pazina, Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, I. kat.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva