Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Dodjela priznanja i nagrada Grada Pazina za 2014. godinu

Komisija za priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina obavještava cijenjene građane i organizacije da zaključno do 3. travnja 2015. godine mogu dostaviti svoje prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina za 2014. godinu, kao i prijedlog za proglašenje počasnog građanina Grada Pazina.


Kriteriji za dodjelu priznanja su:
a) za fizičke osobe
– da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedine oblasti odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi Grada,
– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka,
b) za pravne osobe
– da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada, Županije i Republike Hrvatske kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada, za kvalitetan i prepoznatljiv dugogodišnji kontinuirani rad u pravilu za razdoblje od 25, 50, 75, 100 ili više jubilarnih godina.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja i nagrada imaju Gradsko vijeće, Gradonačelnik Grada Pazina, Komisija za priznanja i nagrade, Vijeća mjesnih odbora, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Pazina.
Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina, koja sastavlja konačni prijedlog i upućuje ga Gradskom vijeću koje donosi Odluku o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina.
U pogledu podnosioca prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja nema ograničenja.
Svoj prijedlog ovlašteni predlagači dostavljaju na unificiranom obrascu s obrazloženjem.
Obrazac možete preuzeti ovdje ili u Uredu Grada na adresi Pazin, ul. Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10.
Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu priznanja i nagrade uređeni su Odlukom o priznanjima i nagradama Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15-04. i 21-09.).

Zamjenik predsjednice Komisije
Neven Rimanić, v.r.