Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima prijevljenim na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za prostorno planiranje

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA PROSTORNO PLANIRANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

GRADA PAZINA

objavljenog na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 i Grada Pazina dana 18. svibnja 2015. godine

 

Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao svoju prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Područje testiranja:

 1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.)
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12. i 143/13.)
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 2. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, uslijedit će provjera znanja putem pisanog testa
 3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti a Povjerenstvo njegov rezultat neće priznati niti ocjenjivati.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održati će se u utorak, 2. lipnja 2015. godine s početkom u 8,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testu biti će pozvani na intervju.

           GRAD PAZIN

                                                                                        Upravni odjel za komunalni sustav

                                                                                          prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 112-01/15-01/08

URBROJ: 2163/01-07-12-15-5

Pazin, 27. svibnja 2015.