Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina

U tijeku je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. Riječ je o jednoj staroj kući sa građevinskim zemljištem u Kašćergi te o ruševnim kućama na Lindaru i u Pazinu i jednom neizgrađenom građevinskom zemljištu u naselju Maršeti.

Na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda izlažu se:

  • Stara kuća sa građevinskim zemljištem u naselju Kašćerga u Pazinu, katastarske oznake k.č. broj 164 zgr. upisane u zk. uložak broj 472 za K. O. Kašćerga, površine k. č. 200 m2, bruto površine objekta (BRP – prizemlje i kat) 112 m2i građevinskim zemljištem katastarske oznake k. č. broj 1003 upisano u zk. uložak broj 545 za K. O. Kašćerga, površine k. č. 470 m2.

Nekretnina se nalazi unutar obuhvata PPU Grada Pazina, unutar izgrađenog građevinskog područja naselja. Tržišna vrijednost navedenih nekretnina je 34.640,65 € (261.000,00 kuna), dok garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 3.400,00 € (25.617,30 kuna).

  • Ruševna kuća na adresi Lindar 54, u Pazinu, katastarske oznake k. č. broj 57 zgr. (dio k. č. broj 7456 N. I. K. O. Pazin) upisane u zk. uložak broj  665 za K. O. Lindar, površine k. č. 126 m2, bruto razvijene površine objekta (BRP – prizemlje, kat i potkrovlje) 378 m2.

Nekretnina se nalazi unutar obuhvata PPU Grada Pazina, unutar izgrađenog građevinskog područja naselja i unutar A zone graditeljske (konzervatorske) zaštite. Tržišna vrijednost nekretnine je 25.364,52 € (191.108,98 kuna), a garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 2.500,00 € (18.836,25 kuna).

  • Ruševna kuća na adresi Hrvatski trg 8, u Pazinu, katastarske oznake k. č. broj 162 zgr. ( 1672 N.I. K. O. Pazin) upisane u zk. uložak broj  373 za K. O. Pazin, površine k. č. 51 m2,neto korisne površine objekta (NKP – prizemlje, kat i potkrovlje) 92,37 m2.

Nekretnina se nalazi unutar obuhvata GUP-a Grada Pazina, mješovite je – pretežito stambene namjene (oznake M1) i unutar je B zone graditeljske (konzervatorske) zaštite. Tržišna vrijednost nekretnine je 19.469 € (146.689,18 kuna), a  garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 1.900,00 € (14.315,55 kuna).

  • Građevinsko zemljište (Maršeti) katastarske oznake k. č. broj 4277/3 upisano u zk. uložak broj 3332 za K. O. Pazin (za katastar K. O. Zabrežani), površine 333 m2.

Nekretnina se nalazi unutar obuhvata GUP-a Grada Pazina, unutar neizgrađenog građevinskog zemljišta stambene namjene (oznake S). Tržišne je vrijednosti 14.334,06 € (108.000,00 kuna), a garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 1.400,00 € (10.548,30 kuna).

Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih ponuda. Nekretnina se kupuje „viđeno-kupljeno“, prigovora nema. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Za sve informacije i obavijesti vezane uz natječaj zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona 052 635-105 ili na e-mail [email protected] .

Cjeloviti tekst javnog Natječaja možete pogledati OVDJE

Ponude sa svim traženim podacima,  ispravama i dokumentima dostavljaju se preporučeno poštom, ili osobno u zatvorenom omotu na adresu: Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 Pazin, s naznakom «ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine»

Natječaj traje do 15. rujna 2023. godine.