Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina raspisuje

Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun

Natječaj je objevljen u “Narodnim novinama” dana 18. rujna 2015. godine

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike