Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za izradu loga Savjeta mladih Grada Pazina – rok za dostavu 20. siječnja 2020. godine

Grad Pazin sa savjetodavnim tijelom Savjetom mladih Grada Pazina Te poziva da pokažeš svoj talent i osvojiš 500,00 kn.
Od 10. prosinca 2019. do 20. siječnja 2020. godine odvija se natječaj za najbolji logo koji će se koristiti u vizualima Gradskog savjeta mladih Grada Pazina. Autor pobjedničkog loga bit će nagrađen s 500,00 kn.


Što je Savjet mladih Grada Pazina?
Savjet mladih Grada Pazina je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina, koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pazina. Djelokrug rada Savjeta mladih uređen je čl. 13. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14). Savjet mladih Grada Pazina sačinjen je od 5 članova i 5 zamjenika koji se aktivno bave problemima mladih na području grada Pazina.
Članovi i zamjenici trenutnog sastava Savjeta mladih su:
Neva Ljuština, predsjednica
Valentina Rabar, zamjenica članice Neve Ljuština
Lucija Jedrejčić, potpredsjednica
Elena Stranić, zamjenica članice Lucije Jedrejčić
Marijo Ivanković, član
Željka Nefat, zamjenica člana Marija Ivankovića
Nikola Ardalić, član
Karla Pilat, zamjenica člana Nikole Ardalića
Lucija Zidarić, članica
Luka Bursać, zamjenik člana Lucije Zidarić.

U slučaju bilo kojih upita, prijedloga vezanih za mlade u Pazinu, možeš iste poslati na adresu [email protected]
Tko se može prijaviti?
• Prijaviti se može bilo koja osoba ili tim osoba koje žele doprinijeti prepoznatljivosti našeg Savjeta svim građanima.
Što trebam učiniti?
• Izraditi prijedlog loga (u vektor formatu) za koji smatraš da može predstavljati Savjet mladih Grada Pazina.
• Osim prijedloga loga, možeš osmisliti i slogan koji bi odgovarao vizualnom identitetu Savjeta mladih Grada Pazina koji si TI osmislio/osmislila.
• Poslati svoju prijavu na adresu savje[email protected], najkasnije do 20. siječnja 2020. godine.

Što treba sadržavati prijava?
• Prijedlog loga Savjeta mladih Grada Pazina (u vektor formatu)
• Ispunjeni Obrazac prijave sa sljedećim podacima:
o Informacije o autoru ili autorima (ako je riječ o timu) loga: ime i prezime, adresa, kontakt broj, adresa e – pošte
o Kratki autobiografski opis autora (najviše 100 riječi)
o Opis inspiracije za vizualni identitet (najviše 100 riječi)
• Potpisanu Izjavu o autorstvu kojom se potvrđuje da je/su prijavitelj/i jedini autori predloženog loga Savjeta mladih Grada Pazina te da, u slučaju pobjede na natječaju, za ustupanje korištenja loga Savjeta mladih Grada Pazina, uz osvojenu nagradu autori nemaju nikakvih dodatnih potraživanja.
Nakon cjelokupne prijave, čiji je rok za dostavu najkasnije 20. siječnja 2020., dobit ćeš potvrdu o zaprimljenoj prijavi i ulazak u postupak ocjenjivanja. U postupku ocjenjivanja razmatrat će se samo cjelovite prijave koje sadržavaju prijedlog loga, opis inspiracije, informacije o autorima, kratki autobiografski opis autora i potpisanu izjavu. Rezultati će biti objavljeni najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.

Članovi Savjeta mladih Grada Pazina

Izjava o autorstvu_Savjet mladih Grada Pazina.docx

Obrazac prijave za izradu loga_Savjet mladih grada Pazina.docx