Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 19. prosinca 2019. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija Zapisnika s  29. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Četvrtih (IV.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 4. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) sporta (II. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (III. izmjene);
 5. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 7. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Grada Pazina u razdoblju 2020.-2022. godine;
 10. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
 11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2020 . godini;
 14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2020. godinu; 
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta Mladih Grada Pazina za 2020. godinu; 
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina; 
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
 20. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/19-01/90
URBROJ: 2163/01-03.02.19-1
Pazin, 11. prosinca 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković,v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 30. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  58/19.59/19.  i  60/19.
Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike