Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za 2013. godinu je otvoren do 19. prosinca 2012.

Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu nalazi se pod Više.

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za 2013. godinu

Rok: 19. prosinca 2012.
Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11), članka 9. stavka 1. Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (Narodne novine, broj 151/02), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje

NATJEČAJ
za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

A – za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija;

D-1 – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, djeci poginulih, umrlih i nestalih osoba pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona;

E – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja i

P – studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

II. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu.

III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovu sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijave se podnose počevši od 19. studenoga 2012. godine do zaključno 19. prosinca 2012. godine.

Pravo prijave na natječaj nemaju:

-studenti koji imaju zaostajanje tijekom studija;
-studenti završne godine studija koji nisu završili studijski program sukladno propisanom trajanju (apsolventi);
-studenti ”razlikovne” godine studija;
-studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2012./2013.;
-studenti koji već primaju državnu stipendiju;
-studenti privatnih visokih učilišta.
Prijave se dostavljaju isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.