Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

NA PUTU SLOBODE – nabavka prilagođenog kombi vozila prijevoz za OSI Grada Vukovara – načelna preporuka za lokalne tvrtke i dionike

Savez sektora za zapošljavanje, neovisan život i cjelovitu integraciju osoba s invaliditetom Republike Hrvatske – Vukovar osnovan je spajanjem dvije udruge 2017 godine, a djeluje na području Vukovarsko – srijemske županije i području Hrvatske. Udruga svojim aktivnostima nastoji poboljšati svakodnevnicu osobama s invaliditetom , doprinosi povećanju kvalitete života, odnosno stvara uvjete za afirmaciju osoba s invaliditetom u društveni život u lokalnoj zajednici. Udruga trenutno zapošljava 9 osoba, okuplja osobe s invaliditetom različitih vrsta i stupnjeva invaliditeta, te razvija socijalne usluge za osobe s invaliditetom i starije osobe s područja grada Vukovara i okolnih općina posebice kroz aktualne projektne aktivnosti.

Projekt NA PUTU SLOBODE za cilj ima nabavku prilagođenog vozila za OSI i starije u gradu Vukovaru i okolici, a misija je omogućiti osobama s invaliditetom i teškoćama u kretanju prilagođen i besplatan prijevoz u Gradu Vukovaru

Grad Pazin upoznat je sa Projektom NA PUTU SLOBODE, te nakon prethodnog razmatranja i valorizacije Projekta , te slijedom toga poziva lokalne tvrtke i dionike da se u skladu sa svojim mogućnostima uključe u participaciju Projekta donacijskom potporom.

Uplate odobrenog iznosa se vrše na poslovni račun Udruge Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR5024020061100839324.

Sve dodatne informacije mogu se potražiti na email adresi: [email protected].

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.