Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

LAG-u „Središnja Istra“ pristupilo šest novih jedinica lokalne samouprave

LAGNa Skupštini LAG-a „Središnja Istra“ održanoj dana 22. travnja 2015. godine donesena je odluka o teritorijalnom proširenju područja djelovanja LAG-a „Središnja Istra“.

Kako je izvijestio Renato Krulčić predsjednik LAG-a „Središnja Istra“, sukladnoj toj odluci, uz postojećih osam jedinica lokalne samouprave – Grad Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, udruga sada uključuje i – Grad Poreč, te općine Funtana, Sv. Lovreč , Višnjan, Vrsar i Žminj. Udruga je ovim pripajanjem dosegla broj od ukupno 50 članova među kojima su i predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora novouključenih jedinica lokalne samouprave, a proširen je i sastav Upravnog odbora LAG-a čime su novi članovi dobili priliku aktivno sudjelovati u kreiranju programa udruge.

Voditeljica LAG-a „Središnja Istra“ poželjela je dobrodošlicu novim članovima kazavši kako LAG-u „Središnja Istra“ trenutno predstoji prijava na Mjeru 19.1. Programa ruralnog razvoja u sklopu koje je predviđena izrada nove Lokalne razvojne strategije koja će obuhvatiti cjelokupno prošireno područje udruge. S obzirom da će kvaliteta strategije biti jedan od bitnijih kriterija za daljnju akreditaciju LAG-ova u novom programskom razdoblju, njezina će izrada biti prva prilika da se zajedničkim radom uistinu i osigura daljnje djelovanje LAG-a „Središnja Istra“. Akreditacija u novom programskom razdoblju omogućila bi LAG-u direktno financiranje projektnih ideja stanovnika područja koje su u skladu s lokalnom razvojnom strategijom.

Edi Štifanić, gradonačelnik Grada Poreča kazao je kako je, od strane svih novouključenih jedinica lokalne samouprave, prepoznata kvaliteta rada LAG-a „Središnja Istra“ zbog čega je do pripojenja i došlo, te kako LAG u budućnosti može očekivati njihovu potporu kako bi ostao jedan od najaktivnijih LAG-ova u Republici Hrvatskoj.

Lokalna akcijska grupa „Središnja Istra“ osnovana je s ciljem stvaranja boljih uvjeta života za stanovnike područja na kojem djeluje, a nakon priključenja novih članova LAG djeluje na području koje obuhvaća 44. 386 stanovnika.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike