Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Kreće se sa radovima na izgradnji novog ugostiteljskog objekta i javnog wc-a u Gradu Pazinu

Gradonačelnik Renato Krulčić, danas je u velikoj vijećnici Grada Pazina potpisao ugovore kojima će započeti izgradnja novog ugostiteljskog objekta i javnog sanitarnog čvora koji će biti smješteni tik uz Park istarskih velikana koji je upravo u rekonstrukciji.

Nakon provedenog postupka jednostavne javne nabave, za izvođača radova za izgradnju ugostiteljskog objekta odabrana je tvrtka Elitimo d.o.o. iz Žminja. Ukupna cijena ponude s PDV-om iznosi 604.389,38 kuna. Izvođač će izvoditi radove na izgradnji kioska – montažne građevine ugostiteljske namjene u sklopu Parka istarskih velikana na Trgu slobode. Očekivani početak radova je početak svibnja 2021.godine, dok je rok za izvršenje radova 60 dana. Uz  novi ugostiteljski objekt, postaviti će se i javni sanitarni čvor.  Radove će izvoditi tvrtka GHIA PRO  d.o.o. iz Cerovlja, ukupna cijena ponude s PDV-om iznosi 248.910,63 kn.

Ugostiteljski objekt – kiosk biti će demontažne konstrukcije, a planira se smjestiti na jugozapadnom dijelu Parka Istarskih velikana. Planirane građevine sugerirati će paviljonski karakter (lagana drvena konstrukcija, završne obrade mineralna fasadna dekorativna žbuka smeđih tonova s velikim staklenim stijenama prema pješačkoj komunikaciji i parku), te će biti u  neposrednom kontaktu s glavnim pješačkim javnim šetnicama grada, na Trgu slobode. Upravo u tom dijelu parka, na mjestu sadašnjeg kioska koji će se demontirati u cijelosti, predviđena je lokacija kioska ugostiteljske namjene i javnog sanitarnog čvora. Osim sanitarija (m/ž), javni sanitarni čvor imati će i sanitarije za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te prostor za presvlačenje beba.

Planirana konstrukcija građevine je lagana, montažna, dok je završna obrada fasade dekorativna žbuka zemljanih tonova. Završne obrade montažnog javnog wc-a sa ugostiteljskim objektom te sve ostale građevne elemente definirati će potpunu kompatibilnost i vizualno uklapanje sukladno novom parkovnom kontekstu, istaknuo je gradonačelnik Krulčić.

Uslugu stručnog nadzora građenja i  koordinatora zaštite na  radu za radove na projektu „Izgradnja ugostiteljskog objekta na Trgu slobode“,  Usluga stručnog nadzora građenja i  koordinatora zaštite na  radu za radove na projektu „ Dobava i montaža javnog sanitarnog čvora“ pružiti će tvrtka Učka-konzalting d.o.o.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike