Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Kreće isplata tzv. energetskog dodatka za umirovljenike

Više od 720.000 umirovljenika s mirovinom do 4000 kuna dobit će energetski dodatak, novčano primanje za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata, a bit će im isplaćen najkasnije u svibnju.  U okviru sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje porasta cijena energenata na standard građana, Odlukom se ureduje isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Prema spomenutoj Odluci iznos jednokratnog novčanog dodatka ovisit će o visini mirovine. Tako će korisnici koji imaju mirovinu do  1.500,00  kuna dobiti jednokratno novčano primanje u  iznosu od 1.200,00 kuna, oni s mirovinom od 1.500,01 do 2.000,00 kuna mirovine 900 kuna, s mirovinom od 2.001,00 do 3.000,00 kuna 600 kuna, a oni s mirovinom od 3.001,00 do 4.000,00 kuna dobit će 400 kuna. Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. lipnja 2022. dostaviti HZMO-u dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz maze biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2022.
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak u netoiznosu.

Dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. korisnici mogu  dostaviti  putem online  obrasca,  odnosno postom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-ENERGETSKI-DODATAK.

Tiskanica se maze preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. lipnja 2022. na online obrascu ili Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-ENERGETSKI-DODATAK označiti polje – izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje  isplatit će se najkasnije u svibnju 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima  hrvatske mirovine, koji su  navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na  mirovinu  u  inozemstvu,  jednokratno  novčano  primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022.