Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Jesenska akcija besplatnog odvoza zelenog otpada za kućanstva

Radi smanjenja količina biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, komunalno društvo Usluga d.o.o. Pazin  provodi akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u količini do 2m3 po obračunskom mjestu.  Akcija je započela 02. listopada i traje do 31. studenog 2023. godine.

Prikuplja se isključivo zeleni otpad iz vrtova i okućnica (granje, lišće i sl.). Grane je potrebno složiti i skratiti  najviše do dva metra duljine, a lišće, travu i korov pakirati u vreće za otpad ili staviti na hrpu na mjesto kojem je dostupan pristup kamiona.

Ovu uslugu u navedenom terminu zainteresirani korisnici mogu zatražiti putem e-maila [email protected], u e-mailu je potrebno navesti podatke korisnika javne usluge (ime i prezime, adresu obračunskog mjesta), vrstu i količinu zelenog otpada kojeg trebate zbrinuti, te telefonski broj na koji će djelatnici Usluge kontaktirati korisnika za dogovor o preuzimanju.

Iz pazinskog komunalnog društva Usluga d.o.o. podsjećaju da je korisnicima iz kategorije kućanstvo na raspolaganju i reciklažno dvorište na adresi  Jelenčići 61 E, Pazin,  u kojem  mogu besplatno zbrinuti razne vrste  reciklabilnog otpada i dva puta godišnje besplatno predati zeleni otpad u količini do 1m3.