Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

JAVNI POZIV za predlaganje kanidata za izbor članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva

Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva te obrazac za prijavu kandidata možete pronaći u prilogu. 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.