Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2018. godini

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/18.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2018. godini.

Program mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu obuhvaća sljedeće mjere:

 

  1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  6. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
  7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,
  8. Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
  9. Umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.

Javni poziv Mjere 2018..pdf

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se naći: