Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Program potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu

Na temelju Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/20.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz

Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu “ koji obuhvaća sljedeće mjere:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  (Obrazac 1..docObrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  (Obrazac 2..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  (Obrazac 3a..doc, Obrazac 3b..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc Skupna izjava 2020.doc)
 4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  (Obrazac 4..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  (Obrazac 5..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 6. Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
  (Obrazac 6..doc..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 7. Umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina,
  (Obrazac 7..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 8. Potpore djelatnosti dadilja,
  (Obrazac 8..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 9. Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje,
  (Obrazac 9..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)
 10. Subvencioniranje troškova zakupa ureda Poduzetničkog inkubatora Pazin UP,
  (Obrazac 10..doc, Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc, Skupna izjava 2020.doc)

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107 ili email: gospodarstvo.proracun@pazin.hr

Više informacija možete naći u cjelovitom tekstu Javnog poziva

Javni poziv 2020..pdf

Program potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.