Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Mjere za poticanje poduzetništva

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/17.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2017. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz

Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2017. godinu“ koji obuhvaća sljedeće mjere:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  (Obrazac 1Obrazac IZJ )
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  (Obrazac 2,  Obrazac IZJ)
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  (Obrazac 3aObrazac 3b, Obrazac IZJ)
 4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  (Obrazac 4, Obrazac IZJ)
 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  (Obrazac 5, Obrazac IZJ)
 6. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
  (Obrazac 6, Obrazac IZJ)
 7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,
  (Obrazac 7, Obrazac IZJ)
 8. Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
  (Obrazac 8, Obrazac IZJ)
 9. Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita
  (Obrazac 9, Obrazac IZJ)

 

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107.

Više informacija možete naći u cjelovitom tekstu Javnog poziva

Program mjera poticanja poduzetništva – letak.pdf

Javni poziv.pdf

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.