Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Mjere za poticanje poduzetništva

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/17.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2017. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz

Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2017. godinu“ koji obuhvaća sljedeće mjere:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  (Obrazac 1.docObrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  (Obrazac 2.docObrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  (Obrazac 3a.docObrazac 3b.docObrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  (Obrazac 4.doc, Obrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  (Obrazac 5.doc, Obrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 6. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
  (Obrazac 6 .doc, Obrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,
  (Obrazac 7.doc, Obrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 8. Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
  (Obrazac 8.docObrazac IZJ – poduzetnici.doc)
 9. Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita
  (Obrazac 9.doc, Obrazac IZJ – poduzetnici.doc)

 

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107.

Više informacija možete naći u cjelovitom tekstu Javnog poziva

Program mjera poticanja poduzetništva – letak.pdf

Javni poziv.pdf

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.