Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Program potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu

Na temelju Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 6/19.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz

Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu “ koji obuhvaća sljedeće mjere:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  (Obrazac 1..docObrazac IZJ – 2019. poduzetnici.doc, Skupna izjava.doc)
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  (Obrazac 2..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  (Obrazac 3a..docObrazac 3b..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  (Obrazac 4..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  (Obrazac 5..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 6. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
  (Obrazac 6..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,
  (Obrazac 7..docObrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 8. Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
  (Obrazac 8..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 9. Umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina,
  (Obrazac 9..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 10. Potpore djelatnosti dadilja,
  (Obrazac 10..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)
 11. Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje,
  (Obrazac 11..doc, Obrazac IZJ – 2019. poduzetnici.docSkupna izjava.doc)

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107.

Više informacija možete naći u cjelovitom tekstu Javnog poziva

Javni poziv 2019..pdf

Letak – Program potpora poduzetništvu 2019..pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.