Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za besplatan program osposobljavanja za njegovatelje/ice

Javni poziv za besplatan program osposobljavanja za njegovatelje/ice

Pozivaju se zainteresirani građani/građanke na uključivanje u verificirani program osposobljavanja za NJEGOVATELJE/ICE.

Uvjeti za prijavu za osposobljavanje:

 • završena osnovna škola
 • navršenih 18 godina života
 • psiho-fizička sposobnost za obavljanje poslova njegovatelja/ice 

Potrebna dokumentacija:

U prijavi na Javni poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, email) te priložiti slijedeće priloge:

 • preslika završne svjedodžbe osnovne škole
 • preslika domovnice
 • preslika rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih
 • uvjerenje obiteljskog liječnika o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

Trajanje: Verificirani program osposobljavanja provodi se u Pazinu i traje 500 nastavnih sati te uključuje:

 • teorijski dio nastave (njega bolesnika) u trajanju od 220 nastavnih sati izvodit će se u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1
 • praktični dio nastave u trajanju od 280 nastavnih sati izvodit će se prostorima Istarskih domova zdravlja – Stacionaru Pazin, Jurja Dobrile 1
 • polaganje ispita i podjela uvjerenja o završenom osposobljavanju.

Troškove osposobljavanja:  financira Grad Pazin

Obveze kandidata:

 • položiti ispit za njegovatelja/icu
 • prijaviti se na natječaj za radno mjesto njegovatelja/ice u Domu za starije osobe Pazin i u Istarskim domovina zdravlja, Ispostavi Pazin koji će biti raspisani po završetku osposobljavanja, a najkasnije u razdoblju od 6 mjeseci nakon završetka osposobljavanja što će se podrobnije definirati Ugovorom prije početka programa osposobljavanja

Rok za dostavu prijave: Prijava se sa potrebnom dokumentacijom može predati osobnom dostavom  u Grad Pazin, Upravni odjel za društvene djelatnosti,  Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin  (prizemlje, hodnik lijevo, druga vrata lijevo) ili  poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, a mora biti zaprimljena u razdoblju od 18. rujna do 28. rujna 2023. godine.

Svi prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o rezultatima javnog poziva u zakonskom roku.

Planirani početak osposobljavanja je u razdoblju od 4. listopada 2023. do 11. listopada 2023. g. s planiranim završetkom do 4. ožujka 2024. godine.

Za sve potrebne informacije molimo kontaktirati Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Pazina na e:mail: druš[email protected] ili tel. 052 635-104.

Priloženi dokumenti:

Javni poziv za osposob. za njegovateljice