Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni Poziv ustanovama za predlaganje aktivnosti povodom obilježavanja Dana Grada Pazina 2017. godine

Grad Pazin objavljuje poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti povodom obilježavanja Dana Grada Pazina, 2. lipnja 2017. godine.

Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu u periodu od 19. svibnja do 12. lipnja 2017. godine.

Rok za dostavu prijava je 7.travnja 2017. godine u 14:00 sati.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji se zajedno s Javnim pozivom, nalaze u nastavku.

Javni poziv Ustanovama na suradnju_Dan Grada 2017.doc

Obrazac-opisa-manifestacije- zaUstanove Dan Grada 2017.doc

Obrazac troškovnika za Ustanove_Dan Grada 2017.xls

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja za ustanove_Dan Grada 2017.docx

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike