Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv – potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Sukladno Programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/17.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2017. godinu.

U cilju poticanja razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora dodijeliti će se financijska sredstva za realizaciju sljedećih mjera:

 

A. Mjere potpore poljoprivrednim gospodarstvima – primarna poljoprivredna proizvodnja:

1. Subvencija nabave sadnog materijala,
2. Poticaji za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi i zadruge,
3. Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika,
4. Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji,
5. Subvencija nabave i postavljanja sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,
6. Subvencija troškova pregleda prskalica i raspršivača pesticida,
7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji ili rekonstrukciji objekata poljoprivredne namjene,
8. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih objekata poljoprivredne namjene,
9. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu.

 

B. Mjere potpore poljoprivrednim gospodarstvima – prerada i trženje poljoprivrednih proizvoda:

1. Subvencija nabave automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata);
2. Subvencija za usluge dizajna, izrade promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti,
3. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji ili rekonstrukciji objekata prerađivačke, uslužne i poljoprivredne namjene,
4. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih objekata prerađivačke, uslužne i poljoprivredne namjene.

Više informacija i svi potrebni obrasci: https://www.pazin.hr/gospodarstvo-financije/potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju/  

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike