Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/19.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2019. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz

“Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2019. godinu“ koji obuhvaća sljedeće mjere:

A. MJERE POTPORE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA – PRIMARNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA:

1. Subvencija nabave sadnog materijala,
(Obrazac 1 – nabava sadnog mat.docObrazac IZJ – poljoprivreda.doc, Skupna izjava – poljo.doc)
2. Poticaji za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi i zadruge,
(Obrazac 2 – mladi poduz.docObrazac IZJ – poljoprivreda.docSkupna izjava – poljo.doc)
3. Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika,
(Obrazac 3 – osiguranje.docObrazac IZJ – poljoprivreda.doc, Skupna izjava – poljo.doc )
4. Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji,
(Obrazac 4 – ekološka proiz.doc, Obrazac IZJ – poljoprivreda.docSkupna izjava – poljo.doc)
5. Subvencija nabave i postavljanja sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,
(Obrazac 5 – zaštita od tuče.docObrazac IZJ – poljoprivreda.docSkupna izjava – poljo.doc  )
6. Subvencija troškova pregleda prskalica i raspršivača pesticida,
(Obrazac 6 – prskalice i raspršivači.docObrazac IZJ – poljoprivreda.docSkupna izjava – poljo.doc  )
7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji ili rekonstrukciji objekata poljoprivredne namjene,
(Obrazac 7 – kom. doprinos.docObrazac IZJ – poljoprivreda.docSkupna izjava – poljo.doc  )
8. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih objekata poljoprivredne namjene,
(Obrazac 8 – legalizacija.doc, Obrazac IZJ – poljoprivreda.docSkupna izjava – poljo.doc )
9. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu.
(Obrazac 9 – edukacija.docObrazac IZJ – poljoprivreda.docSkupna izjava – poljo.doc )

B. MJERE POTPORE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA – PRERADA I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA:

1. Subvencija nabave automata za izravnu prodaju mlijeka (mljekomata),
(Obrazac 1A – mljekomati.docObrazac IZJ – prerada.docSkupna izjava – poljo.doc)
2. Subvencija za usluge dizajna, izrade promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti,
(Obrazac 2A – dizajn, promotivni materijali.docObrazac IZJ – prerada.docSkupna izjava – poljo.doc)
3. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji ili rekonstrukciji objekata prerađivačke i uslužne namjene,
(Obrazac 3A – kom.doprinos.doc, Obrazac IZJ – prerada.docSkupna izjava – poljo.doc)
4. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih objekata prerađivačke i uslužne namjene,
(Obrazac 4A – legalizacija.doc, Obrazac IZJ – prerada.doc, Skupna izjava – poljo.doc)
5. Umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina,
(Obrazac 5A – zakupnina.docObrazac IZJ – prerada.doc Skupna izjava – poljo.doc)

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107.

Više informacija možete naći u cjelovitom tekstu Javnog poziva

Javni poziv 2019. – poljoprivreda i ruralni razvoj.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.