Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi) u k.o. Zabrežani (za zemljišnu knjigu k.o. Pazin) i u k.o. Tinjan

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/13. i 17/15.) i Zaključka („Službene novine Grada Pazina“ broj 27/17.) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

nerazvrstane ceste oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi)

u k.o. Zabrežani (za zemljišnu knjigu k.o. Pazin) i u k.o. Tinjan

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste u k.o. Zabrežani (za zemljišnu knjigu k.o. Pazin) i u k.o. Tinjan.

Opis dionice: nerazvrstana cesta oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi) – postojeća nerazvrstana cesta koja se proteže od raskrižja s željezničkom prugom u naselju Ciburi, odnosno od spoja s nerazvrstanom cestom oznake NC500970 (Ciburi – Rogovići) i vodi do naselja  Mali Ježenj, odnosno do spoja s cestom NPC24 (Tinjan – Mali Ježenj).

Datum započinjanja radova: 31. srpnja 2017. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Milorad Milanović, ing.geod.(broj ovlaštenja Geo 909) društva Geo Delo d.o.o. iz Pazina, sa sjedištem na adresi Muntriljska 7c, 52 000 Pazin.

Grad Pazin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 25. kolovoza 2017. godine, u vremenu od 08.00 – 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo  Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin soba broj 34.

 

 

                                                 Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo