Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

IZVJEŠĆE SA 5. SJEDNICE GRADONAČELNIKOVA KOLEGIJA

Dana 30. rujna 2013. godine (ponedjeljak) održana je 5. sjednica Gradonačelnikova kolegija, na kojoj su uz Gradonačelnika Renata Krulčića i njegove zamjenike Mirjanu Galant i Veljka Brajkovića prisutni bili i pročelnici Gradske uprave – Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Nevija Srdoč, pročelnica UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Daniel Maurović, pročelnik UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju.

1. Nakon pojašnjenja o pripremi dokumenata (materijala) čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća dogovoreno je da se prema Vijeću na raspravu i donošenje proslijede: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu; Prve izmjene Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu s izmjenama Programa javnih potreba, Programa gradnje objekata i uređaja, te Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima; Izvještaj o radu Udruga za 2012. godinu; Izvještaj o radu Gradonačelnika za siječanj-lipanj 2013. godine i drugo.

2. O inicijativi sudionika Okruglog stola održanog povodom 70-te obljetnice sjedinjenja Istre s maticom zemljom Hrvatskom da se 13. rujna slavi kao DAN GRADA PAZINA, izvijestio je Renato Krulčić, gradonačelnik kojem je taj dokument svečano uručen na 39. znanstvenom skupu Pazinski memorijal.
Kako se radi promjeni Dana Grada Pazina sa 2. lipnja na 13. rujna predloženo je da se o tome provede javna rasprava.

3. Daniel Maurović je upoznao da su dovršene sve predradnje kako bi se osigurali uvjeti za početak izgradnje zgrade po Programu poticane stanogradnje (POS) na lokaciji u ul. Miroslava Bulešića u Pazinu te da je Usluga d.o.o. obavila razgovor sa svim zainteresiranim kupcima.

4. Izgradnja Školsko-gradske sportske dvorane ide prema dinamičnom planu te se očekuje da će do kraja 2013. godine Dvorana biti pod krovom. Napravljena je prva ploča, zidovi su dignuti na visinu Dvorane. Oprema je u fazi projektiranja te se za cca mjesec dana očekuje da će se raspisati Natječaj za kupnju opreme, informirao je Daniel Maurović. Gradonačelnik sugerira da Istarska županija sufinancira održavanje Dvorane, pa predlaže da se o tome Županiji uputi zahtjev i zatraži uvrštenje u Proračun za 2014. godinu.

5. Na natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina“ pristigle su 72 prijave. Nakon dopune dostavljene dokumentacije sastaviti će se rang lista a 1. listopada raspisuje se 2. krug natječaja za Sufinanciranje nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, budući da nisu utrošena sva planirana sredstva kroz proveden 1. krug Natječaja.

6. Nevija Srdoč informira o stanju sa Pučkim učilištem u Pazin vezano za digitalizaciju kina. Na sastanku održanog u Zagrebu između predstavnika HAVC-a i kinoprikazivača i distributera postignut je dogovor da se dana 10. listopada 2013. u svim kinima koja su obuhvaćena programom digitalizacije prikaže hrvatski film redatelja Tomislava Mršića „Kauboji“ čija će svečana premijera biti 09. listopada 2013.

7. Na upit Mirjane Galant, zamjenice Gradonačelnika da li postoji mogućnost osnivanja Udruge čiji bi članovi pomogli starijim osobama i obavljali određene poslove po gradu, kako bi svima bilo ljepše i ugodnije živjeti u Pazinu. odgovoreno je da se o tim pitanjima bavi Crveni križ Pazin, Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama, te udruga Agropadova koja provodi projekte javnih radova.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.