Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izlijevanje bujice Draželj

Proteklog vikenda, obilježenog značajnim oborinama, došlo je prodora vode i odrona materijala na gradilištu Hrvatskih voda gdje se izvode radovi na kanaliziranju bujičnog potoka Draželj, do kojeg se nalazi odlagalište inertnog građevinskog materijala Lakota. Prema informacijama kojima raspolažemo,  djelatnici Hrvatskih voda odmah su pristupili radovima na sanaciji nastale štete, kako na samoj lokaciji Lakota, tako i na području vodotoka Pazinskog potoka. U ovom trenutku, nismo u mogućnosti procijeniti troškove sanacije kao ni vremenski period potreban za njezino dovršenje, no, radovi na sanaciji su u tijeku i nadamo se njihovom skorom okončanju.

Podsjećamo, tijekom protekle godine, u trenutku dojave o urušavanju tunela bujice Draželj, Grad Pazin o tome je obavijestio sve nadležne institucije i javnost te je komunalno društvo Usluga d.o.o. obustavilo daljnje odlaganje na odlagalištu inertnog građevinskog materijala Lakota. Odmah po utvrđivanju nastale štete na kanalu bujice, Državna vodopravna inspekcija naložila je Hrvatskim vodama poduzimanje potrebnih mjera za osiguranje nesmetanog protoka bujice Draželj prema Pazinskom potoku.

U skladu s nalogom vodopravne inspekcije, Hrvatske vode pokrenule su hitnu izvedbu projektiranja i radova na odvođenju vode kanalom uz rub doline te je, prema informacijama dobivenim od Hrvatskih voda, tijekom proteklog tjedna vodotok bujice preusmjeren u novoizgrađeni kanal, o čemu su obaviješteni i vijećnici Gradskog vijeća na sjednici održanoj 31. siječnja 2019. Usprkos usmjeravanju vode u novoizgrađeni kanal na gradilištu je uslijed iznimnih oborina došlo do prodora vode i odrona materijala. Očekujemo da će se dovršetkom radova na novom kanalu, u skladu s nalogom inspekcije i pravilima struke, osigurati nesmetan i u cijelosti neškodljiv protok bujice do Pazinskog potoka, ukloniti posljedice odrona i urediti područje Lakote na način da se osigura potpuna stabilnost terena i okolnih padina.

Sanacija predjela Lakota, bujice Draželj i Pazinskog potoka od vitalne je važnosti za Grad Pazin i njegove građane. Kroz stalni kontakt s nadležnim institucijama koje provode i nadziru sanaciju vodotoka nastavit ćemo obavještavati javnost o poduzetim mjerama i nadamo se skorom, uspješnom okončanju sanacije.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike