Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina

Temeljem članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina broj 23/14.), Komisija za izbor i imenovanja u sastavu: 1. Valter Žgrablić, predsjednik, 2. Željko Legović, član i 3. Mate Jurić, član, razmatrala je prispjele prijedloge za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina i nakon što je utvrdila da su prispjeli prijedlozi predlagatelja pravovaljani prihvatila je i utvrdila Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina i izradila Glasački listić za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina.

Kako su se osigurali uvjeti za izbor članova Savjeta mladih, Komisija predlaže da Gradsko vijeće na sljedećoj sjednici zakazanoj za 14. ožujka 2019. godine provede izborni postupak.

Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina možete pogledati ovdje.

KLASA: 013-01/18-01/01
URBROJ: 2163/01-03-03-19-18
Pazin, 4. ožujka 2019.

Predsjednik Komisije
Valter Žgrablić, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.